План роботи на 2018-2019 н.р.

                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ     

                                                                        Директор ЗДО               «Колосок»             с. Михайлівка

                                                               ______________В.М.Скрипник

 

 

 

 

 

 

 

План роботи                                                

  закладу дошкільної освіти «Колосок»              

   с.Михайлівка

Гайсинського району Вінницької області
на 2018-2019 н. р.


 

 

                                                                                                                 Схвалено засіданням

                                                                                                        педагогічної ради ЗДО «Колосок»

                                                                                                          Протокол № 1 від 31.09.2018 року

Розділ 1.  Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік.

            Заклад дошкільної освіти   «Колосок» знаходиться за адресою:  вул. Молодіжна 42 а,  село  Михайлівка,  Гайсинського  району,   Вінницької області.  ЗДО працює за Базовим компонентом дошкільної освіти,
який реалізується через освітню програму для дітей від двох до семи
років «Дитина».  У 2017-2018 навчальному році заклад відвідували 53 дитини віком від 3-х до 6-ти років,  режим роботи  закладу: 5-ти денний, - 9 годин.

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році здійснювався відповідно до поданих заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини. Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття оформлювалася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОН України від 30.01.1998 № 32).                                                                                                                                              

        За штатним розписом у дошкільному закладі працює 10 осіб.  З них 4 педагоги, 6 осіб обслуговуючого персоналу. У складі педагогічного колективу: директор  - 1 та вихователів - 3. Педагогічним, медичним і обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований повністю.

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини
 розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти  (нова редакція), виконуючи  завдання програми розвитку дитини  від двох до семи років «Дитина» та завданням на 2017-2018 навчальний рік, колектив дошкільного закладу працював над вирішенням таких  завдань:

1.     Продовжувати роботу щодо формування у дітей дошкільного віку національно-патріотичної свідомості,почуття любові до родини, до села, до України.

2.     Розвивати сучасні аспекти взаємодії ДНЗ та сім’ї щодо гармонійного розвитку особистості дошкільника.

3.     Розвивати комунікативно-мовленнєву активність дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи.

Для виконання  завдань методична   робота    з педагогічними   кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.   

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань, педагогічним колективом ЗДО були сплановані та проведені:

-  педагогічні ради на яких розглядалися питання: «Підсумки роботи за 2016 – 2017н .р., затвердження плану роботи на 2017– 2018 навчальний рік. Готовність ЗДО до нового навчального року. Затвердження    розкладу занять, графіку роботи. Про тематику самоосвіти вихователя на поточний рік (обговорення та затвердження). Використання педагогами інноваційних методичних прийомів щодо формування в дошкільників здоров’язбережувальної  компетентності; Використання ІКТ у навчально-виховному процесі; Батьки в ДНЗ споживачі, гості чи однодумці; Сучасні форми співпраці з батьками; Аналіз роботи з батьками  в молодшій групі; Підсумки навчально- виховної роботи за 2017-2018 н.р.;

- консультації:  Взаємодія родини та дитсадка, попередження дитячих неврозів, природні та техногенні катастрофи, правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, щоб дитина хотіла і вміла вчитися, здоров’я дитини в садку і в родині,про важливість спілкування батьків з дитиною для її мовлення, золоті правила виховання в сім’ї, необхідні умови, щоб виявити здібності дітей, здоров’я дитини – багатство країни, трудове виховання дитини в сім’ї та дитячому садку, значення пальчикових ігор.

Педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, упроваджують перспективний педагогічний досвід, беруть активну участь у методичні  роботі дошкільного закладу, передають свій педагогічний досвід колегам, виступають з доповідями, проводять  відкриті виховні заходи. А також вихователь Савкун А.М. взяла активну участь у районному конкурсі "Вихователь року  -  2018". Педагог презентувала власний педагогічний досвід, опираючись на науково-методичну тему, проводила показові заняття з вихованцями старшого віку ЗДО №2 м.Гайсин, готувала виставку дидактичних матеріалів.За рішенням журі Савкун А.М. виборола почесне третє місце.

 В дошкільному закладі у 2017-2018  навчальному році було заплановано та проведено  тематичне вивчення: «аналіз стану організації та методики проведення  мовленнєвої роботи з дошкільниками. Виконання вимог режиму дня » ( березень 2018 року).  Зміст та матеріали теми узагальнені в довідці  із зазначенням терміну, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення.

       У ЗДО проводились відкриті покази  інтегрованих занять: заняття з грамоти «Ознайомлення з буквою «И». Звуковий аналіз», «Математика школи тітоньки Сови», «В гості до крилатих друзів мовлення».

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена  підписка на періодичні видання:«Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом», «Дошкільне виховання».

У закладі дошкільної освіти створені належні умови для оптимального рухового режиму. Щоденно відводилось достатньо часу на різні види рухової активності дітей, а саме ранкову гімнастику,рухливі ігри, спортивні та музичні розваги, самостійну рухову діяльність.

Систематично і результативною була робота педагогів над формуванням у дошкільнят національно-патріотичного виховання – виховання любові до рідного дому, сім’ї, дитсадка, з якої зароджується любов до рідної країни, виховання шанобливого ставлення до трударя та результатів праці,рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави та народних свят.

Важливого значення надавали педагоги розвитку у дошкільнят морально-етичних норм поведінки в повсякденному житті, а також розвитку естетичних відчуттів та емоційної сфери. Проводились тематичні заняття, екскурсії, уроки практичного життя,бесіди тощо.

Упродовж року вихователі працювали над самоосвітою з тем:

-         Савкун А.М. – «Використання прийомів мнемотехніки у розвитку зв’язного мовлення дошкільників»;

-         Підвашецька О.Г. – «Формування зв’язного мовлення за допомогою мнемотаблиць»;

-         Козловська О.В. – «Актуалізація  словника дітей 3-4 р.».

З цих питань поповнено теоретичний та практичний матеріал. Виготовлено дидактичні ігри, ілюстраційний та роздатковий матеріал.

Важливим завданням закладу  є готовність дітей старшого віку до навчання в школі. Дане питання перебуває під постійною увагою та контролем педагогів дошкільного закладу. Це – психологічна,фізична, розумова і моральна готовність дошкільнят сприймати шкільне навантаження. Вихователь старшої групи Савкун А.М. проводила моніторинг  два рази на рік       (I та II півріччя) відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.  

          За результатами моніторингу було виявлено, що дошкільнята старшої групи «Бджілки» мають уявлення про нашу державу, володіють знаннями про свої права та обов’язки, також знають назву свого міста, вулиці, називають найбільші міста України. У дошкільників спостерігається прояв гідного вчинку, гордість за свою поведінку.

Діти старшої групи:

Ø  рахують в межах першого десятка і позначають кількість цифрою

Ø  орієнтуються у розташуванні предметів у просторі

Ø  мають знання про геометричні фігури

Ø  виконують найпростіші усні обчислення

Ø  вміють чітко діяти за словесною інструкцією вихователя

Ø  оперують математичними термінами ( додати, відняти, більше, менше, дорівнює)

Проте, у окремих дітей виникають труднощі у, лічбі в зворотному напрямку, лічбі парами, визначення суміжних чисел; дітям важко визначати голосні та приголосні звуки; словник дітей не відповідає вимогам програми.

Весь освітній процес можна підтвердити результатами моніторингу старшої групи «Бджілки»

станом на жовтень 2017 р.:

13 – достатній

2  -   середній

Станом на травень 2018 року:

10 – високий

5 – достатній

1-середній

Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя. Показники готовності дітей до навчання в школі свідчать про раціональну організацію режиму дня, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

Проте, аналізуючи моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групі старшого дошкільного віку слід відмітити, що слід звернути увагу на такі освітні лінії, як: «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». 

Практичним кроком у розвязанні завдань річного плану стало поповнення фізкультурного, пізнавального та ігрового центрів новими дидактичними посібникам, розвивальними іграми та спортивним інвентарем.

Треба зазначити, що підвищився естетичний рівень виготовлення необхідних посібників з різних розділів програми; педагоги дотримуються вимог щодо естетики виготовлення та різноманітності їх використання.

Аналіз перспективно-календарного планування засвідчив, що педагоги на достатньому рівні оволоділи та використовують методичні прийоми для виконання вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». Спостереження за педагогічним процесом, співбесіди з вихователями, перегляди занять,інших форм роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що педагоги закладу володіють методикою формування мовленнєво-інтелектуальної компетентності.

На достатньому рівні у ЗДО здійснюється інноваційна діяльність. Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми (використання мнемотехніки, палички Кюізенера, розвивальне читання за методикою Л. Шелестової,спадщина Сухомлинського), педагоги проводять комплексні, тематичні, інтегровані, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку програми, що забезпечує належні продуктивність та діяльність дітей. Під час таких занять діти розкуті та емоційні, сприймають і вирішують різні пізнавальні завдання, активно відповідають на запитання і можуть самостійно робити висновки, висловлювати свої судження,краще та швидше сприймати інформацію.

Протягом навчального року в закладі проводились систематична робота з батьками. Традиційними стали у садочку свята та розваги, Дні відкритих дверей, Дні добрих справ, де батьки мають змогу брати активну участь у житті дітей, спілкуватися з педагогами та іншими батьками. Спільна та чітка робота з батьківським комітетом дала можливість зробити косметичний ремонт в групі «Сонечко» були замінені шпалери, гардини, а також придбані дитячі осередки в кожну групу.

Більшість батьків вихованців відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої, батькам подобається стиль спілкування педагогів з дітьми та їх ставлення, позитивно оцінюють освітній процес.

З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в закладі проведені:місячник ЦЗ; тиждень знань з безпеки життєдіяльності; тренінги з евакуації;  бесіди з дітьми з використанням наочності на теми: «Дитина і природа», «Дитина серед людей», «Дії при виникненні пожежі», «Здоров’я дитини».

У дошкільному закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. Робота з організації харчування дітей ЗДО здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227.

Харчування дітей протягом 2017-2018 н.р. відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість становить 30,00 грн на одну дитину в день, 40 % - батьківська плата,60% - за рахунок бюджету.

    Усі продукти харчування,  що надходять до ЗДО відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості.

З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів та технологією приготування їжі, за що й  несе відповідальність кухар – Л.В.Кучеренко. Систематично проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби.

   Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складено  щоденне меню. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується питний режим.

   Вихователі дотримуються вимогам у вихованні культурно-гігієнічних навичок у дітей, помічники вихователів  виконують санітарні правила організації харчування.

Моніторинг за організацією раціонального харчування, на підставі накопичувальної відомості показав, що недовиконання норм за навчальний рік було по молочних продуктах, м’ясних, рибних, фруктах та овочах. Основними показниками якості та ефективності організації харчування в дошкільному закладі  є добре самопочуття дітей, відсутність шлунково-кишкових захворювань.

Протягом року

У системі проводилася робота з питання наступності  закладу дошкільної освіти та СЗШ І-ІІІ ст. с. Михайлівки. Вихователем відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.   Педагоги закладу  намагаються якісно підготувати дітей до навчання в школі. Запрошувались вчителі початкових класів до ЗДО, відвідували випускників у школі. Протягом  навчального року були організовані екскурсії дітей до школи. Проводилися зустрічі вчителя початкової школи Соловей О.М. з вихователем Савкун А.М., дітьми та батьками дітей старшого дошкільного віку. 

 Значна увага в закладі приділяється поліпшенню та модернізації матеріально-технічної бази. За рахунок коштів управління освіти, фізичної культури та спорту було придбано стінку в кабінет директора, офісні стільці, дитячі стінки та дитячі ігрові осередки (магазин,перукарня,кухня,куточок творчості та природи), побутову хімію та канцтовари.

 Силами працівників   зроблено  косметичний ремонт, на проведення якого управлінням освіти, фізичної культури та спорту  було виділено кошти на фарбу, розчинник, щітки, водоемульсійну фарбу. 

 За рахунок субвенції сільської ради придбано емалеву та водоемульсійну фарбу.

  Завдяки батьківській допомозі було  поновлено гардини,посаджений фруктовий сад та  закуплено канцтовари вихователям.

 На території закладу постійно підтримується порядок. Прибирання майданчика і всієї території здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка дерев. 

   Таким чином, можна сказати, що організація освітньої роботи з дітьми в 2017-2018 н. р.  була проведена на належному рівні.

 

 

 

 

 

   Основними питаннями, що треба вирішувати у наступному навчальному році є:

-         продовження забезпечення наступності між педагогами школи та закладу дошкільної освіти у рамках впровадження концепції «Нової української школи»;

 - оновлення дитячого ігрового майданчика,заміна огорожі та капітальний ремонт в котельні і кухні.

-         удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками;

          З метою покращення роботи закладу дошкільної освіти педагогічний колектив спрямовує свою діяльність у наступному навчальному році на вирішення проблеми: «Формування мовленнєвої компетенції дошкільника в різних видах діяльності».

Задля якісного розв’язання проблеми визначено такі основні 

 

ЗАВДАННЯ НА 2018-2019  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

1.     Продовжувати розвивати комунікативно-мовленнєву активність дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи

2.     Забезпечення освітнього процесу на принципах  наступності закладу  дошкільної  освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи "Нова українська школа".

3.     Інтеграція в освітній процес сучасних інноваційних технологій як складової процесу модернізації освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні документи, якими буде керуватися ЗДО в роботі:

1.     «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні» (нова редакція).

2.     Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

3.     Інструктивно-методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів освіти в 2018-2019 н.р.». Інструктивно-методичний лист МОН України від 13.06.2018 р.№1/9-386.

4.      «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України  від  17.08.2005  № 1/9-431.

5.     «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти». Лист МОН України від 19.04.2018 р. №1/9-249.

6.      «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України  від  02.09.2016 №1/9-456.

7.     «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України  від 18.12.2000  № 1/9-510.

8.  Наказу  Міносвіти  і  науки  України  та Мінохорони здоров’я України за 
      №240/165  від 27.03. 06  «Порядок комплектування дошкільних 
       навчальних закладів /груп компенсуючого типу». 
9. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну 
     діяльність дітей у  дошкільному навчальному закладі». Лист Інституту   
     інноваційних технологій і змісту освіти МОН   України від 26.07.2010 р. 
     №1.4/18–3082.
10. «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого 
      дошкільного віку і молодшого шкільного віку». Лист МОН, молоді та
      спорту України від 19.08.2011р.  № 1/ 9-634

         Нормативно-правові документи:
1. Конституція України.
2. Закон України «Про дошкільну освіту».
3. Закон України «Про освіту».
4. Конвенція «Про права дитини».
5. Положення про дошкільний навчальний заклад.

 

 

 

 

Розділ 2. Методична робота з кадрами.

2.1. Підвищення професійної компетентності працівників.

№ п/п

Зміст роботи

Термін
вик.

Відпов.

Прим                          .

1

З метою підвищення науково-теоретичного рівня та професійної  компетентності відвідувати методичні заходи району:
- наради,семінари для керівника,
- методичні об’єднання, семінари для вихователя;

- практичні заняття;

- майстер-класи.

 

Упродовж року

Дир.


Вих.

 

2

Здійснити підписку на періодичні фахові видання

Упродовжроку

 Дир.

 

 

3

З метою підвищення ефективності самоосвіти :

-         опрацювати методичні посібники,що будуть використовуватись в роботі упродовж року;

-         постійно вивчати законодавчо-нормативну базу з питань дошкільної освіти,програми виховання і навчання дітей;

-         впроваджувати у практику роботи передовий педагогічний досвід колег та науковців;

-         заслуховувати на педагогічних годинах аналіз опрацьованої педагогами методичної літератури у межах самоосвіти, та звіти молодих педагогів  по роботі з наставниками;

-         провести підписку на методичні

 

 Упродовж року

 Дир.


Вих.

 

 

 

2.2. Консультації для вихователя

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим

1

Організація безпеки життєдіяльності дітей в ЗДО

вересень

Дир.

 

 

2

 Виховуємо патріотичні почуття змалку (Д.в.№8 2018 р.)

 жовтень

 Дир.

 

 

3

 Заклад дошкільної освіти,як єдиний розвивальний простір (Д.в.№11 2017 р.)

 листопад

 Дир.

 

 

4

Формуємо основи світобачення дітей (Д.в.№11 2017 р.)

  грудень

Дир.

 

 

5

 Культивуємо спілкування без тиску (Д.в.№5 2017 р.)

   січень

 Дир.

 

 

6

 Організація ігрової діяльності дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку(Д.в.№1 2018 р.)

 лютий

 Дир.

 

 

7

Трудове виховання дітей на основі казок.

 березень

 Дир.

 

 

8

Як мотивувати дітей до пізнання природи (Д.в.№4 2018 р.)

  квітень

Дир.

 

 

9

 Методичні рекомендації щодо підготовки дітей до літнього періоду. 

травень

Дир.

 

 


2.3. Відкриті покази

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

 Логіко-математичний розвиток «Порівняння предметів за кольором, формою,розміром»

14.11.

2018р.

Козловська О.В.

 

2

 Логіко-математичний розвиток «Число і цифра 5. Орієнтування в просторі»

Грудень

2018

Підвашецька О.Г.

 

3

Інтегроване заняття «Книжка в гості завітала – малят вчила й з ними грала»

16.04.

2019 р.

Савкун А.М.

 

 

 

 

2.4. Самоосвіта

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Опрацювати з  вихователем:

-         Інструктивно-методичний лист МОН України  від 13.06.2018 №1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів освіти в 2018/2019 н.р.» ; Методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу в ЗДО;

-         методичну літературу з питань організації дослідно-експериментальної роботи;

методичну літературу з питань організації предметно-практичної діяльності дітей дошкільного віку.

Упр. року

Дир.

 

 

 

 

 

2

Розвиток мовленнєвих навичок у дітей старшого дошкільного віку. Навчання дітей читання за методикою Л.Шелестової.

Упр.

року

Підвашецька О.Г.

 

 

3

Активізація словника дітей 3-4 років

Упр.

року

Савкун А.М.

 

4

Розвиток мовлення за допомогою мнемотехніки

Упр.

року

Козловська О.В.

 

5

Продовжувати впроваджувати в практику матеріали з досвіду колег,науковців,що друкуються в періодичних виданнях

Упр.

року

Вих

 


2.5. Педагогічні ради

№ п/п

Зміст роботи

Термін  вик.

Відпов.

Прим.

1

«Завдання освітньої роботи закладу на 2018-2019 н.р.»

1.Підсумки роботи за 2017 – 2018н .р., затвердження плану роботи на 2018– 2019 навчальний рік.
2. Готовність ЗДО до нового навчального року.

3. Про тематику самоосвіти вихователя на поточний рік (обговорення та затвердження).

31.08.2018

Дир.

 

 

2

«Інноваційні технології ЛЕГО як засіб інтегрування різних видів діяльності дошкільників в освітній процес»

1.           Про інтеграцію LEGO –конструювання в освітній процес (мультимедійна презентація, методичні рекомендації);

2.  Розвиток логічного мислення у дітей засобами LEGO - конструювання» (доповідь);

3.  Про формування сенсорно - пізнавальної компетентності дітей засобами LEGO конструктора (методичні рекомендації)

4.  Про використання LEGO конструювання в освітньому процесі (відеопрезентація досвіду роботи)

5.     Презентація розвиваючихь ігор на основі LEGO конструктора (мультимедійна фото історія)

 

21 грудня

  Дир.

 

 

3

«Формування мовленнєвої культури дошкільників у грі»

1.Формуємо мовленнєву компетенцію дошкільників( доповідь Козловська О.В.)

2. Мовлення вихователя – один з основних чинників мовленнєвого розвитку дітей (Савкун А.М.)

3 Тематичне вивчення «Аналіз стану навчально – виховної роботи з мовленнєвого розвитку у середній групі»(Скрипник В.М.)

 22 березня

 Дир.

 

 

4

«Підсумки навчально - виховної            роботи в ЗДО за 2018-2019 н. р.»

 

1. Про підсумки роботи ЗДО за 2018-2019 н.р. та завдання на новий навчальний рік.

2. Про готовність дітей до школи.

3.Про результативність використання інноваційних технологій в освітньо-виховному процесі.

 24 травня

 Дир.

 

 

2.6. Атестація, курси підвищення кваліфікації.

№ п/п

Зміст роботи

Термін  вик.р.

Відпов.

Прим.

1

 

 

 

 

2

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

-         Козловська О.В.

-         Підвашецька О.Г.

 

Атестація педагогічних працівників.

 

 

 

03.08-14.08.18

22.10-02.11.18

 

2019-2020н.р.

 Дир.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ  3.  Робота методичного кабінету.

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим

1

 Оформити підписку на періодичне видання «Практика управління дошкільним закладом», «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад»

 

Упродовж року

 Дир.

 

 

2

Розроблення методичних рекомендацій, зразків планування,  схем та моделей для освітнього процесу.

 Упродовж року

 Дир.


Вих.

 

3

Поповнити картотеки методичної літератури, педагогічних видань, дидактичних матеріалів,фонотеки.

Упродовж року  

 Дир.

Вих.

 

4

Поновлювати інформаційні куточки з матеріалами для батьків, щодо підготовки дітей до навчання в школі.

 Упродовж року

Вих.

 

5

Придбати літературу з рекомендаціями щодо надання першої медичної допомоги.

  Упродовж року

 Мед.

сестра

 

6

Виготовлення атрибутів до рухливих та сюжетно-рольових ігор.

 Щомісячно

Вих.

 

7

 Поповнювати сценарії  свят, розваг,  Днів здоров’я.

 Упродовж року

Вих.

 

8

 Поповнювати інформаційні куточки інструктажів та памяток для батьків (за порами року)

Упродовж року

Вих.

 

9

Виготовити дидактичні ігри з економічного виховання

Упродовж року

Вих.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ  4. Організаційно - педагогічна робота.
4.1 Робота з батьками

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

День відкритих дверей

Вересень 2018 року

Дир.

Вих.

 

Загальні збори

1

1. Вибори голови та членів батьківського комітету  закладу.

2.Про організацію освітньої роботи з дітьми в 2018-2019 н.р.

2. Організація харчування дітей у закладі.

3.Спільна робота закладу дошкільної освіти та родини щодо вирішення адміністративно-господарських та навчально-виховних завдань.

жовтень

Дир.

 

 

2

1.Готовність дітей до шкільного життя.

2.Підсумки спільної діяльності закладу та родини.

3.Це допоможе вашій дитині психологічно підготуватися до школи (памятка)

Травень

Дир.

 

 

Групові батьківські збори

Молодша група(3-й-4-й рік життя)

1

«Проблеми адаптації дитини до дитячого садка»

1.Доповідь на тему «Дитячий дошкільний заклад – осередок навчання та розвитку малюка».

2.Бесіда «Перші дні в дитсадку»

3. Обговорення з колективом батьків психолого-педагогічних ситуацій відповідно до теми зборів.

4. Підсумки зборів.

вересень

 

Савкун А.М.

 

2

«Привчаємо малят до самостійності »

1. Доповідь педагога про рівень навичок самообслуговування серед вихованців групи.

2. Лекція «Дитина у вашому домі»

3.Виступи батьків з обміну власним досвідом за темою зборів.

4. Ознайомлення батьків з пам’яткою «Допоможіть дитині стати самостійною»

5. Підсумки зборів.

грудень

Савкун А.М.

 

3

«Роль гри в розвитку дітей молодшого дошкільного віку»

1. Доповідь педагога на тему «Розвивальні ігри в дитячому садку : види,зміст, значення ».

2.Бесіда з батьками вихованців «Гра – головний засіб навчання і виховання дитини».

3.Обговорення з батьками колективом питань за темою зборів.

4. Підсумки зборів.

.

травень

Савкун А.М.

 

Середня група (4-й-5-й рік життя)

1

«Особливості розвитку та виховання дитини середнього дошкільного віку»

1.Доповідь на тему «Середній дошкільний вік – період активного пізнання світу».

2.Виступ педагога середньої групи  на тему «Основні напрямки начально-виховного розвитку малят в дошкільному закладі»

3. Ознайомлення батьків з пам’яткою «Дитина вступила в середній дошкільний вік»

4. Відповіді педагога на запитання батьківської аудиторії за темою зборів

5. Підсумки зборів.

вересень

Козловська О.В.

 

2

«Темперамент – важлива психологічна складова дитини»

1.Бесіда педагога «Основні типи темпераментів та характер дошкільників».

2.Доповідьпедагога середньої групи  на тему «Психологічний портрет середньої групи нашого дитсадка»

3. Обговорення  батьківським колективом психолого-педагогічних ситуацій за темою зборів.

4. Підсумки зборів.

грудень

Козловська О.В.

 

3

«Щоб дитина росла вихованою»

1.Бесіда з батьками на тему «Поведінка – показник вихованості дитини».

2. Обговорення психолого-педагогічних ситуацій за темою зборів.

3. Ознайомлення батьків з пам’яткою «Формуємо культуру та моральність у дитини»

4. Підсумки зборів.

травень

Козловська О.В.

 

Старша група (5-й-6-й рік життя)

1

«Ваша дитина досягла старшого дошкільного віку»

1. Доповідь  на тему «Особливості розвитку та завдання виховання і навчання дітей старшої групи».

2.Доповідь на тему «Організація освітнього процесу дітей старшого дошкільного віку в дитячому садку».

3.Ознайомлення батьків з памяткою «Корисні поради для мами та тата».

4. Відповіді педагога на запитання батьківської аудиторії за темою зборів.

5.Підведення підсумків.

Вересень  

Підвашецька О.Г.

 

2

«Рухова активність старших дошкільників та важливі етапи її розвитку»

1.Бесіда з батьківською аудиторією на тему «Рухова активність як важливий показник фізичного і психічного розвитку та стану здоровя дитини».

2.Виступ вихователя старшої групи на тему «Руховий розвиток старших дошкільників в дитячому садку».

3.Виступи батьків з обміну досвідом.

4.Обговорення психолого-педагогічних ситуацій за темою заходу.

5.Підсумки зборів.

грудень

Підвашецька О.Г.

 

3

«Підготовка старших дошкільнят до навчання у школі»

1.Доповідь вихователя на тему «Робота в родині та в дитячому садку щодо підготовки дитини до школи».

2.Виступи батьків з обміном досвідом.

3.Обговорення психолого-педагогічних ситуацій за темою зборів.

4.Ознайомлення батьківської аудиторії з пам’яткою «Це допоможе вашій дитині психологічно підготуватися до школи».

5.Підсумки зборів.

травень

Підвашецька О.Г.

 

           

4.2. Консультації для батьків.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

 Як виховувати щедрість у дитини або як навчити ділитися.

вересень

Вих.

 

2

Чому дитина краде.

вересень

 

 

3

Навіщо дотримуватися режиму дня.

жовтень

Вих.

 

4

Здоровя дитини – багатство країни.

листопад

Вих.

 

5

Один вдома.

грудень

Вих.

 

6

Як зберегти здоровя дитини.

грудень

Вих.

 

7

Як виховувати самостійність у дітей.

січень

Вих.

 

8

Розвиток творчих здібностей дітей. Необхідні умови, щоб виявити здібності дітей.

лютий

Вих.

 

9

Як виховувати самостійність у дітей.

березень

Вих.

 

10

Трудове виховання дитини в сімї та дитячому садку.

квітень

Вих.

 

11

Роль батьків у вихованні дитини.

травень

Вих.

 

12

Консультації  за запитом батьків.

Упродовж року

Вих.

 

4.3. Загальні заходи для дітей.

№ п/п

Зміст роботи

Термін 
   вик.

Відпов.

Прим

1

День козацтва

12.10.2018

Підвашецька О.Г.

 

2

Осіння ярмарка

Жовтень 2018р.

Козловська О.В.

 

3

Розвага «Козацького роду – нема переводу»

Жовтень 2018р.

Савкун А.М.

 

4

Розвага «Свято осені»

Листопад 2018р.

Козловська О.Г.

 

5

Свято «Осінні барви»

Листопад 2018р.

Савкун А.М.

 

6

Свято осені

Листопад 2018р.

Підвашецька О.Г.

 

7

Здраствуй ялинка.

Грудень 2018р.

Підвашецька О.Г.

Козловська О.В.

Сакун А.М.

 

8

Свято «Мамине свято»

Березень 2019р.

Вихователі Підвашецька О.Г.

Козловська О.В.

Сакун А.М.

 

9

Розвага «Котилася писанка»

Квітень 2019р.

Савкун А.М.

 

10

Розвага «Свято писанки»

Квітень 2019р.

Козловська О.В.

 

11

«Випускний бал»

 

 

 

4.4. Співпраця зі школою.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Обговорити та затвердити план наступності співпраці ЗДО та школи.

До 03.09.

2018

Дир.

 

 

2

Забезпечити взаємовідвідування вихователем та вчителями занять в ЗДО та уроків в школі, з метою вивчення стану освітнього процесу.

Упродовж

року

Педа-
гоги.

 

3

Організувати та провести екскурсії дітей до школи:                                                  

- на свята;                                                       
до шкільної  бібліотеки, класу,  спортзалу.

Упродовж року

 

Вих.

 

4

Залучити учнів початкових класів:
- взяти участь у святах , розвагах, конкурсах, театралізованих дійствах;
-
до  шефської  допомоги  ЗДО.

Упродовж року

Вих.

 

5

Ознайомити вихованців із правилами поведінки школярів та їхніми обов’язками.

Упродовж року

Вих.

 

6

Використовувати в освітній роботі сюжетно-рольові ігри: "Школа", "Бібліотека" та ігри іншої шкільної тематики.

Упродовж року

Вих.

 

7

Обмін досвідом між вихователями ЗДО і вчителями школи «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя».

Грудень

Вих.

Вч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Адміністративно-господарча робота.

 5.1. Створення розвивального  життєвого простору дитини.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Проводити інструктажі з техніки безпеки з працівниками ЗДО.

Постійно

Дир.

 

2

Підготувати дошкільний заклад  до осінньо-зимового періоду.

 15.10.2018р.

Дир.

 

3

Упорядкувати територію закладу.

Систем.

Дир.

 

4

Контролювати виконання службових обов’язків працівниками ЗДО.

Постійно

Дир.

 

5

Систематично здійснювати контроль за станом ігрового обладнання, дитячих меблів,санітарно-технічного обладнання,енергетичного та технологічного обладнання.

Упродовж року

Дир.

 

6

Своєчасно проводити інвентаризацію та списання інвентарю, обладнання та матеріалів.

Упродовж року

Дир.

 

7

Контроль за своєчасним подання показників електроенергії.

Постійно

Дир.

 

8

Забезпечити заклад піском для посипання доріжок під час ожеледиці.

До 01.11.2018

Дир.

 

9

Заготовити на зиму овочі, соління, картоплю.

До 15.11.2018

Дир

 

10

Здійснювати контроль за харчування дітей.

Постійно

Дир.

 

11

Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.

 постійно

Дир.

 

12

Контроль:

-         за якістю відвідування вихованцями ЗДО;

-         за своєчасністю сплати батьками за харчування.

щоквартально

Дир.

 

13

Слідкувати за справністю ігрового та спортивного обладнання,меблі

постійно

Дир.(зав)

 

 

 

 

 

5.2.Загальні збори колективу.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Засідання 1

1. Про підсумки підготовки ЗДО «Колосок» до нового навчального року.

2.Затвердження графіка роботи працівників ЗДО «Колосок» на 2018-2019 н.р.

3.Про проведення інструктажів

03 вересня

Дир.

 

2

1. Про внесення змін та доповнень до колективного договору та статуту ЗДО «Колосок»

За потреби

Дир.

 

3

Засідання 2

1.                Звіт керівника  закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та оцінювання його професійно-педагогічної діяльності у 2018-2019 н.р.

Травень 2019

 

 

5.3. Виробничі наради.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

1.Про особливості організації діяльності закладу дошкільної освіти в 2018-2019 н.р.

2.Про результати огляду груп,кабінетів,робочих місць з підготовки до нового навчального року.

3.Про стан роботи щодо організації харчування дітей та виконання натуральних норм харчування у ЗДО.

4.Про дотримання у закладі дошкільної освіти законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

5. Про дотримання у закладі дошкільної освіти режиму дня.

вересень

Дир.(зав)

 

2

1.Про затвердження графіку щорічних основних відпусток працівників.

2.Про стан медичного обслуговування в закладі дошкільної освіти.

3. Про стан роботи щодо зниження захворюваності та дотримання санітарно-гігієнічних норм у ЗДО.

4.Про підсумки проведення інвентаризації та стан збереження матеріальних цінностей у ЗДО.

грудень

Дир.

 

3

1.Про ведення документації закладу дошкільної освіти згідно номенклатури справ.

2.Про стан роботи щодо організації харчування дітей та виконання натуральних норм харчування у ЗДО.

3.Про підсумки підготовки ЦЗ  у закладі дошкільної освіти за 2018 рік. Про організацію цивільного захисту у 2019 році.

4. про дотримання вимог безпечного перебування дітей у закладі дошкільної освіти.

січень

Дир.

 

4

1.Про дотримання у закладі дошкільної освіти законодавства з охорони праці.

2.Про підсумки 2018/2019 н.р. Результативність освітнього процесу.

3.Проведення ремонтних робіт приміщень закладу.

травень

Дир.

 

5

Додаткові засідання виробничих нарад

За потребою

Дир.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6 . Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

пп

Основні напрямки вивчення роботи

Форма

контролю

Форма відобр.

Терм. вик.

Група

Відп.

1.   

Готовність закладу до нового 

навчального року.

Підсум

 Вироб. нар. Наказ

Вересень

2018

всі

Дир.

 

2.   

Готовність вихователів до робочого дня та виконання вимог режиму дня

Опер.

Картка аналізу

04.09.2018

всі

Дир.

 

3.   

Спостереження за ранковим прийомом.

Опер.

Картка аналізу

20.09.2018

всі

Дир.

 

4.   

Умови харчування дітей у групах

Опер.

Картка аналізу

26.09.2018

всі

Дир.

5.   

Вивчення прийомів організації  трудової діяльності в куточку природи.

Опер.

Картка  аналізу

01.10.2018

всі

Дир.

6.   

Аналіз прогулянки

Опер.

Картка аналізу

09.10.2018

всі

Дир.

7.   

Контроль за роботою пральні

Опер.

Картка аналізу

Упродовж

жовтня

Пральня

Дир.

8.   

Аналіз дотримання вимог до зберігання продуктів харчування

Опер.

Картка аналізу

12.10.2018

кухня

Дир.

9.   

Контроль за своєчасним проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності дітей

Опер.

Картка аналізу

19.10.2018

всі

Дир.

10.             

Проведення ранкової гімнастика

Опер.

Картка аналізу

29.10.2018

всі

Дир.

11.             

Культура харчування дітей

Опер.

Картка аналізу

05.11.2018

всі

Дир.

12.             

Організація рухової діяльності на прогулянці

опер

Картка аналізу

14.11.2018

всі

Дир.

13.             

Безпека життєдіяльності в групових приміщеннях

Опер.

Картка аналізу

22.11.2018

всі

Дир.

14.             

Ранковий прийом дітей та підготовка вихователя до робочого дня

Опер.

Картка аналізу

04.12.2018

всі

Дир.

15.             

Аналіз запитань педагога на заняттях, спрямованих на розвиток розумових здібностей дітей

Опер.

Картка аналізу

12.12.2018

всі

Дир.

16.             

Стан театрально-мовленнєвої діяльності.

Опер.

Картка аналізу

28.12.2018

всі

Дир.

17.             

Аналіз відвідування та захворюваності дітей

Опер.

Вироб. нар. Наказ

січень2019

всі

Дир.

18.             

Забезпеченість процесу чергування необхідним обладнанням та інвентарем

опер

Картка аналізу

23.01.2019

всі

Дир.

19.             

Рівень сформованості умінь зображувальної діяльності у дітей

Опер.

Картка аналізу

06.02

 

08.02

старша,

середня

 

молодша

Дир.

20.             

Робота вихователя щодо розвитку фонематичного слуху, вдосконалення звуковимови та літературного мовлення

Опер.

Картка аналізу

19.02.2019

всі

Дир.

21.             

Аналіз свята

Опер.

Картка аналізу

07.03.2019

всі

Дир.

22.             

Аналіз стану навчально-виховної роботи з мовленнєвого розвитку у середній групі

Темат.

Довідка до наказу

04.03-15.03.2019

середня

Дир.

23.             

Вивчення прийомів організації навчального процесу,ступеня дотримання фізичного навантаження

Опер.

Картка аналізу

25.03.2019

всі

Дир.

24.             

Стан роботи з охорони життя та здоровя дітей

опер

Картка аналізу

10.04.2019

всі

Дир.

25.            ,

Дотримання вимог сервіровки столу. Виховання культури поведінки за столом

Опер.

Картка аналізу

24.04.2019

всі

Дир.

26.             

 Організація денного сну.

 Опер.

Картка аналізу 

15.05.2019

всі

Дир.

27.             

Стан готовності дітей до школи.

 

Підсум

Пед.

рада

Довідка до наказу

24.05.2019

 

Дир.

Додатки.

1.    План-графік свят та розваг. 

№ п/п

Зміст роботи

Термін 
   вик.

Відпов.

Прим

1

День козацтва

12.10.2018

Підвашецька О.Г.

 

2

Осіння ярмарка

Жовтень 2018р.

Козловська О.В.

 

3

Розвага «Козацького роду – нема переводу»

Жовтень 2018р.

Савкун А.М.

 

4

Розвага «Свято осені»

Листопад 2018р.

Козловська О.Г.

 

5

Свято «Осінні барви»

Листопад 2018р.

Савкун А.М.

 

6

Свято осені

Листопад 2018р.

Підвашецька О.Г.

 

7

Здраствуй ялинка.

Грудень 2018р.

Підвашецька О.Г.

Козловська О.В.

Сакун А.М.

 

8

Свято «Мамине свято»

Березень 2019р.

Вихователі Підвашецька О.Г.

Козловська О.В.

Сакун А.М.

 

9

Розвага «Котилася писанка»

Квітень 2019р.

Савкун А.М.

 

10

Розвага «Свято писанки»

Квітень 2019р.

Козловська О.В.

 

11

«Випускний бал»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План спільної роботи ЗДО «Колосок» та

 СЗШ І-ІІІ ст.с.Михайлівка

 

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

1

Участь в урочистій лінійці до Дня знань     

вересень

Педагоги

2

Проводити екскурсії до школи з дітьми старших груп з метою розширення, збагачення знань про школу.

упродовж року

Вихователь старшої групи

3

Взаємовідвідування уроків у першому класі школи вихователям старшої групи та занять у ЗДО(старша група з вчителями школи).

листопад

Вчителі школи, вихователі ЗДО

4

Запрошення дітей-школярів - випускників дитячого садка на свята та дозвілля року

протягом року

Вихователі ЗДО

5

Організація спільних виставок дитячих робіт з образотворчого мистецтва та ручної праці

квітень

Вихователі ЗДО

6

Організація спільних фізкультурних свят та розваг, конкурсів

упродовж року

Вихователі, вчителі

7

Обмін досвідом між вихователями ЗДО і вчителями школи «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя»

упродовж року

Вихователі, вчителі

8

Участь дітей у проведенні урочистої лінійки останнього дзвоника в школі

травень

Вихователі

 

 

 

 

 

3. Медично-профілактичні заходи.


п/п

Зміст роботи

Термін
викон.

Відпов.  

 

Пр

им.

1

Консультації для педагогічного та технічного персоналу – «Попередження дитячого травматизму та перша долікарська допомога»

03.09.

2018

Мед.

сестра

 

2

Складання списків для проходження медоглядів,заключення договору з СЕС, конроль

за термінами проходження персоналом медогляду

Упродовж року

Мед.

сестра

 

3

Бесіди з батьками:                             
 -  яким має бути взуття для дітей;                                       
 -  одяг дитини в різні пори року;
 - дитина на вулиці;

-         конроль за поставою дітей

-  як уникнути обмороження.

Упродовж року

 Мед.

сестра

Вих.

 

4

Контроль виконанням співробітниками правил особистої гігієни.

постійно

Мед.

сестра

Дир.

 

5

Бесіди з вихователем:
- ранковий прийом;
- ведення журналів;
 - максимальне перебування дітей на свіжому повітрі.

Упродовж  року

Мед.

сестра

Дир.

 

6

Бесіди з помічниками вихователя:
- зберігання та використання диззасобів
;
- санітарно-гігієнічний  та хлорний  режим;
- повітряно-температурний режим;

-         виконання інструкцій з ОП та БЖД.

Упродовж року

Мед.

сестра

Дир.

 

7

Бесіди з кухарем:                                 
- якість приготування страв;
- маркування  посуду та санітарні правила
 
 миття посуду;
- якість зберігання продуктів.

-виконання інструкцій з ОП та БЖД.

Упродовж року

Мед.

сестра

Дир.

 

8

Бесіди з машиністом з прання та ремонту спецодягу(білизни):
- періодичність заміни постільної білизни, рушників, серветок;
-  норми використання миючих засобів.

-         виконання інструкцій з ОП та БЖД.

Упродовж року

Мед.

сестра

Дир.

 

 

 

4. План роботи з питань безпеки життєдіяльності дітей.

пп

Заходи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Опрацювання та вивчення посадових інструкцій; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил пожежної безпеки;правил цивільної оболрони

за терміном

Дир.

 

2

Систематично проводити інструктажі під час вступу на роботу, на робочому    місці, позачергові та цільові інструктажі.

Упродовж року

 Дир.

 

3

Щотижневе проведення педагогічних заходів з формування у дітей умінь та навичок безпеки життєдіяльності

Упродовж року

за планом

 Вих.

 

4

 Практичні заняття з персоналом з евакуації на випадок пожежі.

жовтень

 Дир.

 

5

Систематично розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму на нарадах при завідувачі

Упродовж року

 Дир.

 

6

Стежити за дотриманням техніки       безпеки в групах та на ділянках     дошкільного навчального закладу.

Упродовж року

 Дир.

 

7

 Організовувати тижні безпеки дитини.

Упродовж року

 Вих.

 

8

 Поновити інформаційні матеріали в куточках для батьків з питань попередження дитячого травматизму в різні пори року.

Упродовж року

      Вих.

 

9

Бесіди з дітьми з використанням наочності на теми: «Наші помічники – дорожні знаки», «На одинці вдома», «Дії при виникненні пожежі», «Отруйні рослини та гриби».

Упродовж року

Вих.

 

10

Охорона життя та здоровя у зимовий період (лід, бурульки, снігові намети).

Упродовж зими

Всі працівники

 

11

Провести черговий огляд технічного стану будівлі.

2 р. на рік

Дир.